Friska arbetsplatser
i ett digitalt arbetsliv
2023-2025

 

EUOSHA small
flag_yellow_high
SV_OSHA_CoBrand_Logo_Healthy-Workplaces_4c-400-w

Orienterande webbinarium om digitala arbetssätt med fokus på distansarbete
- En del av kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv


Avsnitt 1

Therese Florentin
Minke Wersäll

Therese Florentin och Minke Wersäll från det Svenska arbetsmiljönätverket inleder den nya kampanjen, förklarar vad den handlar om och hur programmet för webbinariet är upplagt.


Avsnitt 2

Cecilia Berlin

Docent i produktionsergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg som förklarar begreppen kognition och kognitiv ergonomi.


Avsnitt 3

Caroline Lornudd
Leif Denti

Caroline Lornudd, psykolog och forskare i ledarskap,och Leif Denti, psykolog och forskare i ledarskap vid Göteborgs universitet, samtalar kring hur de digitala arbetssätten påverkat arbetsplatsen och organisationen, och ger tips om vad det kan vara bra att tänka på.


Avsnitt 4

Johan Stenmark

Processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap presenterar resultaten från rapporten om distansarbetet innan och under pandemin.


Avsnitt 5

Lärande exempel från Borlänge kommun

I Borlänge kommun har arbetet på kontoret anpassats efter personalens önskemål om att kunna hybridarbeta. I det här avsnittet får du ta del av ett lärande exempel om hur det går att arbeta på ett nytt sätt. Läs gärna artikeln om deras arbete här.


Avsnitt 6

Paneldiskussion

Therese Svanström, ordförande för TCO, Malin Nilsson från Svenskt näringsliv och Maria Henriksson från Myndigheten för arbetsmiljökunskap diskuterar vad de nya digitala arbetssätten kan innebära på olika plan. Samtalet leds av Charlotta Adolfsson, sakkunnig från Arbetsmiljöverket.


Webbinariet arrangeras av det svenska arbetsmiljönätverket som består av representanter för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

Det svenska arbetsmiljönätverket har som uppdrag att stärka det nationella arbetsmiljöarbetet och bygger på partssamverkan. Nätverket fungerar som Europeiska Arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) förlängda arm i Sverige. I nätverket ingår Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och representanter för arbetsmarknadens parter. Under åren 2023-2025 kommer nätverket att fokusera på EU-Oshas kampanj Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

mynak-logotyp-farg-med-svart-text-staende
sa_logotyp_RGB-1
tco_logotyp
EUOSHA small
logo
AGV logga
b7bcde93a8017f7f_800x800ar
flag_yellow_high
skl_logga-new
Svenskt näringsliv Logo
ptk
SV_OSHA_CoBrand_Logo_Healthy-Workplaces_4c-400-w
saco_2015
Landsorganisationen_i_Sverige_logo.svg
logotyp-een
3D741F30-57F1-484E-B597-FC6193650C6B